58 775-40-40 lub 58 775-44-95

Zapraszamy na badania profilaktyczne bezpłatnie, bez skierowania! (umowa z NFZ 2016 r.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA

ul. Hallera 21 Starogard Gdański tel. 58/7754040, 58/7754495

Z A P R A S Z A

na badania profilaktyczne

bezpłatnie, bez skierowania! (umowa z NFZ 2016 r.)

I. Pacjentki w wieku 50-69 lat (roczniki od 1947 do 1966)

do wzięcia udziału w programie Profilaktyki Raka Piersi

Etap I - badanie mammograficzne

Etap II - badanie USG piersi, biopsje, konsultacje specjalistów.

w SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21 Starogard Gdański

( badanie przysługuje co 2 lata )

II. Pacjentki w wieku 25-59 lat (roczniki od 1957 do 1991)

do wzięcia udziału w programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Pacjentki mogą skorzystać z badania cytologicznego
w Poradni dla Kobiet Starogard Gd. Os. 60-Lecia ONP 14, tel. 58 /562 55 98
oraz w Skórczu ul. Główna 28 tel. 58 /582 4299

( badanie przysługuje co 3 lata )

III. Pacjentów z roczników 1961, 1966, 1971, 1976, 1981

do wzięcia udziału w programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Pacjenci mogą skorzystać z badania poziomu cholesterolu, TG, cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie krwi, określić BMI oraz skonsultować wyniki badań z lekarzem

( 1 badanie na 5 lat!- tylko dla pacjentów SPZOZ PL )

 
IV. Pacjentów w wieku 18-65 lat do wzięcia udziału w programie Profilaktyki Chorób Odtytoniowych
 
1. porada antynikotynowa dla osób w wieku od 18 do 65 lat
2. porada antynikotynowa oraz badanie spirometryczne płuc
dla osób pomiędzy 40 a 65 r. ż
 
w Poradni Chorób Płuc Starogard Gd. Al. Wojska Polskiego 27 A tel. 58 562 81 01
w SPZOZ Przychodnia Lekarska Starogard Gd. ul. Hallera 21 tel. 58 775 40 40
( badanie przysługuje co 3 lata )
 

PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ DO LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU LUB DO PIELĘGNIARKI W REJESTRACJI

Dbamy o Twoje Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim powstał w 1998 roku na bazie Przychodni Rejonowej, istniejącej od roku 1972. 

logoprzez3

 

 

Świadczymy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń:

- podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w tym medycyna szkolna

- domowej opieki paliatywno – hospicyjnej oraz domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

           

                        

Czytaj więcej...

 

Kontakt

map83-200 Starogard gdański, ul. Hallera 21

map58 775-40-40