58 775-40-40 lub 58 775-44-95

Ogłoszenie wyników konkursu HPV 2016

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Konkurs powiatowy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych pt.„Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka

ludzkiego” w ramach „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017”

Realizator programu w 2016 roku – SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21

Starogard Gd.

 

28 października 2016 roku odbyła się ocena prac zgłoszonych do konkursu. Łącznie

w terminie do dnia 24 października 2016 roku wpłynęły 53 prace z 18 szkół z terenu powiatu starogardzkiego, w tym: 22 prace plastyczne wykonanych przez uczniów szkół podstawowych, 21 prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół gimnazjalnych oraz 10 prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja oceniająca prace w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pani Ewa Sala, przedstawiciel Urzędu Miasta Starogard Gdański Pani Patrycja Dziewiątkowska-Dudek oraz przedstawiciel Realizatora Pani Katarzyna Pomierska, dokonała oceny prac, wyłoniła prace o najwyższej liczbie punktów i przyznała regulaminowe nagrody. Uczniowie przygotowali swoje prace przy wsparciu edukatorów szkolnych w/w programu profilaktycznego, przekazujących młodzieży wiedzę na temat zapobiegania zakażeniom HPV.

Laureatami konkursu prac plastycznych szkół podstawowych zostali:

I miejsce - Zuzanna Erdanowska z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1,

opiekun Pani Renata Bielang

II miejsce – Kinga Majkowska z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4,

opiekun Pani Ewa Ropel

III miejsce – Marta Czaja z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokocinie,

opiekun Pani Teresa Adamczyk

Laureatami konkursu prac plastycznych szkół gimnazjalnych zostali:

I miejsce – Małgorzata Piankowska z Publicznego Gimnazjum Nr 2,

opiekun Pani Sławomira Marut

II miejsce – Oliwia Rybińska z Publicznego Gimnazjum Nr 2,

opiekun Pani Sławomira Marut

III miejsce – Monika Doering z Publicznego Gimnazjum ( ZSP ) w Pączewie,

opiekun Pani Wioleta Babińska

Laureatami konkursu prezentacji multimedialnych szkół ponadgimnazjalnych zostali:

I miejsce- Mateusz Jankowski z Zespołu Szkół Ekonomicznych – Technikum nr 1

w Starogardzie Gdańskim , opiekun Iwona Grudzińska

II miejsce- Agata Koss z I Liceum Ogólnokształcącego,

opiekun Pani Izabela Dmuchowska

III miejsce- Wiktoria Pitas z I Liceum Ogólnokształcącego,

opiekun Pani Izabela Dmuchowska

Nagrodami w konkursie są bony podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów Empik:

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 9 listopada 2016 r. godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu składamy gratulacje i wyrazy uznania za udział w konkursie.

Dbamy o Twoje Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim powstał w 1998 roku na bazie Przychodni Rejonowej, istniejącej od roku 1972. 

logoprzez3

 

 

Świadczymy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń:

- podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w tym medycyna szkolna

- domowej opieki paliatywno – hospicyjnej oraz domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

           

                        

Czytaj więcej...

 

Kontakt

map83-200 Starogard gdański, ul. Hallera 21

map58 775-40-40