58 775-40-40 lub 58 775-44-95

Mówimy STOP Rakowi Szyjki Macicy

"POWIATOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)

NA LATA 2012-2017"

SPZOZ Przychodnia Lekarska jako realizator "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017"

SPZOZ PL został wybrany, jako organizator, w drodze postępowania konkursowego w 2014 r.

Dnia 21 maja 2014 r. odbyła się konferencja dotycząca realizacji programu w 2014 roku, na której przedstawiono ideę programu oraz szczegółowy harmonogram jego przebiegu.

Konferencję zorganizowano w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy

ul. Kościuszki 17.

W 2014 roku programem zostały objęte:
1) dzieci urodzone w 2002 roku i zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Gminy Starogard Gdański, Gminy Bobowo, Gminy Kaliska i Gminy Smętowo, oraz ich rodzice (edukacja dzieci z rocznika 2002 oraz ich rodziców, szczepienia dziewczynek),
2) uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Osieku, ich rodzice, nauczyciele, pedagodzy i inni mieszkańcy Gminy (dodatkowe spotkanie edukacyjne w Osieku),
3) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu starogardzkiego oraz edukatorzy szkolni (działania edukacyjne, powiatowy konkurs).

DSC 2129

Od 16 maja w wyżej wymienionych Gminach odbyły się spotkania informacyjno - edukacyjne pielęgniarek szkolnych z dziećmi (rocznik 2002), rodzicami i nauczycielami w szkołach.

W akcji wzięły udział następujące szkoły podstawowe:
1) Miasto Starogard Gdański - PSP Nr 1, PSP Nr 2, PSP Nr 3, PSP Nr 4, PSP Nr 6

oraz Katolicka Szkoła Podstawowa,
2) Gmina Starogard Gdański - PSP w Brzeźnie Wielkim, PSP w Dąbrówce, ZSP w Kokoszkowach,

ZSP w Jabłowie, ZKiW w Rywałdzie, PSP w Rokocinie, ZSP w Suminie

oraz PSP w Trzcińsku,

3) Gmina Bobowo - PSP w Bobowie,

4) Gmina Kaliska- PSP w Kaliskach oraz PSP w Piecach,
5) Gmina Smętowo Graniczne - PSP w Kamionce, PSP w Kopytkowie, PSP w Smętowie

Granicznym.

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu edukacyjno - informacyjnego 26 maja rozpoczęły się szczepienia dziewczynek w następujących punktach szczepień:

1) Poradnia dla Dzieci SPZOZ PL w Starogardzie Gdańskim, os. 60-lecia ONP 14 (26 - 30 maja),

2) Poradnia dla Dzieci SPZOZ PL w Skórczu, ul. Główna 28 (26 - 30 maja),
3) Poradnia dla Dzieci SPZOZ PL w Smętowie Granicznym, ul. Kociewska 5 (26 - 30 maja),
4) Medpharma ZOZ S.A. Filia w Bobowie, ul. Gdańska 11 (28 maja, godz. 16.00 – 18.00),
5) Medpharma ZOZ S.A. Filia w Kaliskach, ul. Nowowiejska 5 (27 maja, godz. 16.00 - 18.00).

Szczepienia przeprowadzane są szczepionką przeciwko wirusowi HPV i odbywają się w schemacie 0-6 miesięcy.

Pierwsza dawka szczepionki została podana w maju, podanie drugiej dawki rozpocznie się pod koniec listopada i będzie trwać do 12 grudnia br.

Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) zostanie zakończony 19 grudnia 2014 roku.

Ilość dziewczynek z rocznika 2002 do szczepienia przeciw wirusowi HPV wynosi 353. Jeszcze trwają szczepienia dziewczynek I dawką szczepionki, ilość wykonanych szczepień zostanie podana po ich zakończeniu.

Istnieje możliwość poddania się szczepieniu odpłatnie, w cenie promocyjnej.

W Gminie Osiek przeprowadzony zostanie tylko etap edukacyjno-informacyjny, podczas którego lekarz ginekolog przedstawi wykład na temat profilaktyki raka szyjki macicy, oraz wyjaśni zasadność szczepień przeciw HPV i wynikających z nich korzyści. Wykład połączony będzie z występem muzyczno-wokalnym artystki starogardzkiej Pani Renaty Sachadyn. Spotkanie jest zaplanowane na przełomie września i października 2014 roku.

Dodatkowo dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowany zostanie powiatowy konkurs pt. "Chrońmy się przed wirusem brodawczaka ludzkiego" w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Konkurs obejmie uczniów uczęszczających do klas w których odbywały się spotkania edukacyjne z pielęgniarkami oraz lekcje z edukatorami szkolnymi.
Zorganizowany zostanie konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych - prace wykonane techniką dowolną, natomiast uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zachęcamy do przedstawienia prezentacji lub filmiku, którą należy umieścić na CD. Wymienione formy artystyczne powinny zawierać ostrzegawczy przekaz do rówieśników na temat profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV i ryzykownych zachowań.

Ogromną rolę odegrają w tym przedsięwzięciu edukatorzy szkolni. To właśnie oni, w porozumieniu z realizatorem programu, zachęcą uczniów do artystycznej twórczości i wyłonią najlepsze prace ze swojej szkoły. Realizator wybierze z nadesłanych prac trzy najlepsze w każdym z trzech typów szkół z terenu całego powiatu starogardzkiego. Edukatorzy szkolni, których uczniowie zdobędą nagrody, również zostaną nagrodzeni. Dodatkowo realizator zaplanował zorganizowanie wystawy w swojej siedzibie, złożonej ze wszystkich nadesłanych prac plastycznych, natomiast najlepsza praca uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zostanie włączona w cykl dalszej edukacji dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy.

Działania edukacyjne w ramach programu finansuje Powiat Starogardzki.

Szczepienia dziewczynek z rocznika 2002 są finansowane przez Gminy: Gminę Miejską Starogard Gdański, Gminę Starogard Gdański, Gminę Bobowo, Gminę Kaliska i Gminę Smętowo Graniczne.

Gmina Osiek finansuje działania edukacyjne na swoim terenie.

 

 Regulamin - Konkurs dla szkół

Więcej w tej kategorii: Szczepienia Przeciwko HPV »

Dbamy o Twoje Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim powstał w 1998 roku na bazie Przychodni Rejonowej, istniejącej od roku 1972. 

logoprzez3

 

 

Świadczymy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń:

- podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w tym medycyna szkolna

- domowej opieki paliatywno – hospicyjnej oraz domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

           

                        

Czytaj więcej...

 

Kontakt

map83-200 Starogard gdański, ul. Hallera 21

map58 775-40-40