58 775-40-40 lub 58 775-44-95
Promocja Zdrowia

Szczepionki p. HPV dostępne na rynku polskim


Informacje ze strony portalu Szczepienia.info powstałego z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii, posiadający akredytację WHO oraz patronat Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego
http://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jakie-szczepionki-przeciw-hpv-sa-dostepne-na-rynku/


Na rynku dostępne są 3 rodzaje szczepionek przeciw HPV: 2-walentne, 4- walentne oraz 9-walentne. Wszystkie są preparatami oczyszczonych, wirusopodobnych cząstek różnych typów wirusa HPV.


Szczepionka 2- walentna (nazwa handlowa Cervarix) jest skierowana przeciw typom HPV-16 i HPV-18. Szczepionka jest przeznaczona do profilaktyki zmian przednowotworowych narządów płciowych i odbytu (szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu) oraz raka szyjki macicy i raka odbytu związanych przyczynowo z określonymi onkogennymi typami HPV. Jako adiuwant zastosowano AS04. Szczepionka jest zarejestrowana do stosowania dla osób w wieku powyżej 9 lat.


Szczepionka 4- walentna (nazwa handlowa Gardasil*) jest skierowana przeciw typom HPV-16, HPV-18, HPV-6 i HPV-11. Szczepionka jest podawana w celu zapobiegania wystąpieniu zmian przednowotworowych narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy) i odbytnicy, raka szyjki macicy, raka odbytnicy oraz brodawek narządów płciowych, tzw. kłykcin kończystych związanych przyczynowo z określonymi typami HPV. Jako adiuwant zastosowano sole glinu. Szczepionka jest zarejestrowana do stosowania dla osób powyżej 9 lat.
Szczepionka 9-walentna (nazwa handlowa Gardasil 9) jest skierowana przeciw typom HPV-6, HPV-11, HPV-16, HPV-18, HPV-31, HPV-33, HPV-45, HPV-52, HPV-58. Szczepionka jest podawana jako ochrona przed zmianami przednowotworowymi i rakiem szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu oraz brodawkami narządów płciowych kończystych związanych przyczynowo z określonymi typami HPV. Jako adiuwant zastosowano sole glinu. Szczepionka jest zarejestrowana do stosowania dla osób powyżej 9 lat.


*- dostępna w Polsce 4-walentna szczepionka przeciw HPV od września 2018 r. zmieniła swoją nazwę handlową z Silgard na Gardasil. Szczepionka 4-walentna o nazwie Silgard będzie dostępna w hurtowniach i aptekach do wyczerpania zapasów. Gardasil pozostanie jedyną dostępną szczepionką 4-walentną w Europie. Zmiana jest związana z ujednoliceniem nazwy szczepionki w całej Europie. Gardasil jest nazwą używaną w większości krajów i jest dokładnie tą samą szczepionką co Silgard. Zmiana nazwy została zaakceptowana na poziomie instytucji regulatorowej tj. Europejskiej Agencji Leków oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Cervarix to nazwa 2-walentnej szczepionki przeciw HPV.
Silgard i Gardasil to dwie nazwy tej samej, 4-walentnej szczepionki przeciw HPV.
Gardasil 9 to nazwa 9-walentnej szczepionki przeciw HPV.

W dniu 20 listopada 2018 roku W Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie dla szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”
Konkurs ten jest częścią „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018- 2022, realizowanego przez SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21 w Starogardzie Gdańskim.

Celem konkursu dla uczniów było zwiększenie i utrwalenie zdobytej wiedzy w zakresie ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową, szczególnie zakażeń wirusem HPV.
Uczniowie poprzez udział w konkursie wskazują jak ważna jest profilaktyka chorób nowotworowych, przedstawiają działania zapobiegające zakażeniom wirusem HPV, pokazują jak uniknąć ryzykownych zachowań mogących spowodować zarażenie się wirusem.

W uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów uczestniczyli: zwycięzcy konkursu wraz z opiekunami, Starosta Starogardzki Kazimierz Chyła, Wicestarosta Patryk Gabriel, Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Zdrowia i Polityki Społecznej Dorota Gałecka, Przedstawicielka Urzędu Miasta Starogard Gdański Patrycja Dziewiątkowska-Dudek,
w z. Kierownik SPZOZ Przychodnia Lekarska Katarzyna Pomierska, Koordynator programu z SPZOZ Przychodnia Lekarska Weronika Chlistowska.

Wszystkie prace plastyczne uczniów zostaną przedstawione na wystawie w głównym holu naszej przychodni na ul. Hallera 21 oraz w Poradni dla Dzieci os. 60-Lecia ONP nr 14.
Prace plastyczne i prezentacje multimedialne uczniów zostaną włączone w cykl dalszej edukacji dla szkół z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Powiatowy konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych pt.„Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka

ludzkiego” w ramach „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022

Realizator programu w 2018 roku – SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21

Starogard Gd.

9 listopada 2018 roku odbyła się ocena prac zgłoszonych do konkursu. Łącznie

w terminie do dnia 29 października 2018 roku wpłynęło 40 prac z 15 szkół z terenu powiatu starogardzkiego w tym: 17 prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych, 8 prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas gimnazjalnych oraz 14 prezentacji multimedialnych i 2 filmy przygotowanych przez uczniów szkół średnich.

Komisja oceniająca prace w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pan Rafał Słowikowski, przedstawicielka Urzędu Miasta Starogard Gdański Pani Patrycja Dziewiątkowska-Dudek oraz przedstawicielki Realizatora Pani Katarzyna Pomierska i Weronika Chlistowska, dokonała oceny prac, wyłoniła prace o najwyższej liczbie punktów i przyznała regulaminowe nagrody. Uczniowie przygotowali swoje prace przy wsparciu edukatorów szkolnych w/w programu profilaktycznego, przekazujących młodzieży wiedzę na temat zapobiegania zakażeniom HPV.

Laureatami konkursu prac plastycznych szkół podstawowych zostali:

I miejsce – Julia Wartalska z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 Starogard Gdański

opiekun- Pani Ewa Ropel

II miejsce –Julia Wojtal z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Starogard Gdański

opiekun – Pani Sławomira Marut

III miejsce –Maja Grzebińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jabłowie

opiekun – Pani Ewa Tomaszewska

Laureatami konkursu prac plastycznych klas gimnazjalnych zostali:

I miejsce – Emilia Brożek z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3

opiekun – Pani Sławomira Marut

II miejsce –Ewelina Stanek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie

opiekun – Pani Małgorzata Zięba

III miejsce – Olimpia Buca z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie

opiekun – Pani Małgorzata Zięba

Laureatami konkursu prezentacji multimedialnych i filmu szkół średnich zostali:

I miejsce- Maria Juszczyk, Julia Jażdżewska, Amelia Poszylk, Oliwia Chłusewicz

II LO w Starogardzie Gdańskim

opiekun- Pani Lucyna Kalicińska

II miejsce- Julia Stopa, Kinga Pellowska,Michalina Imgront, Kornelia Klin, Aleksandra

Różańska, Wiktoria Ossowska, Wiktoria Grabowska, Julia Walaszyk

z II LO w Starogardzie Gdańskim

opiekun- Pani Lucyna Kalicińska

III miejsce- Karolina Moller z Technikum Nr 1 w Starogardzie Gdańskim

opiekun- Pani Iwona Grudzińska

Nagrodami w konkursie są bony podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów Empik.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 20 listopada 2018 r. godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Wszystkim uczestnikom i laureatom składamy gratulacje i wyrazy uznania za udział w konkursie.

W Z. Kierownika SPZOZ Przychodnia Lekarska

w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Pomierska

Specjalista ds. zamówień publicznych i sprzedaży usług

 

 

Gminny Program Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Pneumokokom”

Finansowany ze środków budżetowych Gminy Smętowo Graniczne

- Szczepienia przeznaczone są dla dzieci z rocznika 2015

- zamieszkałych na terenie Gminy Smętowo Graniczne

- posiadających aktualne zaświadczenie od lekarza podstawowej

opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki

przeciwko pneumokokom

- rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z Programem

Wszelkich informacji dotyczących zasad przystąpienia do Programu udziela placówka szczepiąca w 2018 roku:

SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Kociewska 5

83-230 Smętowo Graniczne tel. 58 58 222 43

oraz

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym

tel. 58 56 19 033.

Szczegóły dostępne są również na stronie internetowej bip.smetowograniczne.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska

ul. Hallera 21 Starogard Gd.

tel. 58 775 40 40, 58 775 44 95

 

Z A P R A S Z A

na badania profilaktyczne

bezpłatnie, bez skierowania! (umowa z NFZ 2018 r.)

Dbamy o Twoje Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim powstał w 1998 roku na bazie Przychodni Rejonowej, istniejącej od roku 1972. 

logoprzez3

 

 

Świadczymy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń:

- podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w tym medycyna szkolna

- domowej opieki paliatywno – hospicyjnej oraz domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

           

                        

Czytaj więcej...

 

Kontakt

map83-200 Starogard gdański, ul. Hallera 21

map58 775-40-40