58 775-40-40 lub 58 775-44-95

Promocja Zdrowia (24)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Powiatowy konkurs dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych

i szkół średnich pt.„Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka

ludzkiego” w ramach „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017”

Realizator programu w 2017 roku – SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21

Starogard Gd.

IMG 1053

30 października 2017 roku odbyła się ocena prac zgłoszonych do konkursu. Łącznie

w terminie do dnia 24 października 2017 roku wpłynęły 44 prace z 14 szkół z terenu powiatu starogardzkiego, w tym: 16 prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych, 14 prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas gimnazjalnych oraz 12 prezentacji multimedialnych i 2 filmy przygotowane przez uczniów szkół średnich.

Komisja oceniająca prace w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pani Ewa Sala, przedstawiciel Urzędu Miasta Starogard Gdański Pani Patrycja Dziewiątkowska-Dudek oraz przedstawiciel Realizatora Pani Maria Orlikowska-Płaczek, dokonała oceny prac oraz wyłoniła prace o najwyższej liczbie punktów i przyznała regulaminowe nagrody. Uczniowie przygotowali swoje prace przy wsparciu edukatorów szkolnych w/w programu profilaktycznego, przekazujących młodzieży wiedzę na temat zapobiegania zakażeniom HPV.

Laureatami konkursu prac plastycznych szkół podstawowych zostali:

I miejsce - Nikola Kozłowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobowie

opiekun- Pani Lucyna Mazur

II miejsce – Wiktoria Dembicka z Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

opiekun – Pani Beata Lewandowska

III miejsce – Marika Kolasińska z Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

opiekun – Pani Beata Lewandowska

Laureatami konkursu prac plastycznych klas gimnazjalnych zostali:

I miejsce – Anna Ziegert z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie

opiekun – Pani Małgorzata Ziemba

II miejsce – Dominika Flaga z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Starogardzie Gdańskim

opiekun – Pani Sławomira Marut

III miejsce – Urszula Pilarska z Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

opiekun – Pani Beata Lewandowska

Laureatami konkursu prezentacji multimedialnych i filmu szkół średnich zostali:

I miejsce- Aleksandra Gorczyca i Marcelina Hejła z I LO w Starogardzie Gdańskim

opiekun- Pani Izabela Dmuchowska

II miejsce- Natalia Bukowska i Agata Błoch z I LO w Starogardzie Gdańskim

opiekun- Pani Izabela Dmuchowska

III miejsce- Aleksandra Wiczanowska z I LO w Starogardzie Gdańskim

opiekun- Pani Izabela Dmuchowska

Nagrodami w konkursie są bony podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów Empik.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Wszystkim uczestnikom i laureatom składamy gratulacje i wyrazy

uznania za udział w konkursie.

Kierownik SPZOZ Przychodnia Lekarska

83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 21

Maria Orlikowska -Płaczek

 

 

 


szepniea smetowo2017

Gminny Program Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Pneumokokom”

Finansowany ze środków budżetowych Gminy Smętowo Graniczne

- Szczepienia przeznaczone są dla dzieci z rocznika 2014

- zamieszkałych na terenie Gminy Smętowo Graniczne

- posiadających aktualne zaświadczenie od lekarza podstawowej

opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki

przeciwko pneumokokom

- rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z Programem

 

 

Wszelkich informacji dotyczących zasad przystąpienia do Programu udziela placówka szczepiąca w 2017 roku:

SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Kociewska 5

83-230 Smętowo Graniczne tel. 58 58 222 43

oraz

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym

tel. 58 56 19 033.

Szczegóły dostępne są również na stronie internetowej bip.smetowograniczne.pl

Szczepienia przeciw pneumokokom w Gminie Smętowo

w 2017 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska

ul. Hallera 21 Starogard Gdański jako realizator „Gminnego Programu Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Pneumokokom”, prowadzi szczepienia dzieci z

rocznika 2014zamieszkujące Gminę Smętowo Graniczne.

Szczepienia profilaktyczne finansowane są z budżetu Gminy Smętowo Graniczne

Miejscem wykonania szczepień jest SPZOZ Przychodnia Lekarska filia w Smętowie Granicznym przy ulicy Kociewskiej nr 5.

Akcja szczepień, poprzedzona pisemnym zaproszeniem, trwa od pażdziernika i będzie prowadzona do końca listopada tego roku. Rodzice zgłaszają się na szczepienie z aktualnym zaświadczeniem od swojego lekarza o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki. Po zakwalifikowaniu dziecka przez lekarza do szczepienia i po podaniu szczepionki, rodzice otrzymają pisemne potwierdzenie wykonania szczepienia.

Załączamy list Pani Anity Galant Wójt Gminy Smętowo Graniczne skierowany do rodziców dzieci z rocznika 2014.

załącznik : List Wójt Gminy Smętowo Graniczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21 Starogard Gdański jako Realizator "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2012- 2017" w 2017 roku informuje, że istnieje możliwość zaszczepienia się przeciw wirusowi HPV szczepionką Silgard osób nie objętych programem w cenie promocyjnej 165 zł.

W kwocie tej jest zawarta cena za jedną dawkę szczepionki, zakwalifikowanie do szczepienia przez lekarza oraz podanie szczepionki.

Szczepienia odpłatne wykonujemy w SPZOZ PL w Poradni dla Dzieci na Os. 60- Lecia ONP 14, w Poradni Dla Dzieci w Smętowie Granicznym przy ul. Kociewskiej 5 oraz w Poradni dla Dzieci w Skórczu przy ul. Głównej 28.

wiek w momencie podanie pierwszej dawki

Dawkowanie

Cena brutto (w zł) za zaszczepienie

1 osoby

w Programie 2 dawki

dla zainteresowanych w cenie promocyjnej

9- 13 lat włącznie

Silgard może zostać podany zgodnie z 2 dawkowym schematem

(0.5 ml w 0, 6 miesiącu)

Jeżeli druga dawka jest podana wcześniej niż po 6 miesiącach od podania pierwszej dawki, należy zawsze podać trzecią dawkę.

Silgard może być podany również w schemacie 3 dawkowym

(0,5 ml w 0, 2, 6 miesiącu)

bezpłatnie w programie

330 zł/ 2 dawki

495 zł/ 3 dawki

Osoby w wieku 14 lat i starsze

Silgard należy podać zgodnie z

3 dawkowym schematem

(0,5 ml w 0, 2, 6 miesiącu)

Opracowano na podstawie (ChPL)

-

495 zł/ 3 dawki

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA

ul. Hallera 21 Starogard Gdański tel. 58/7754040, 58/7754495

Z A P R A S Z A

na badania profilaktyczne

bezpłatnie, bez skierowania! (umowa z NFZ 2016 r.)

I. Pacjentki w wieku 50-69 lat (roczniki od 1947 do 1966)

do wzięcia udziału w programie Profilaktyki Raka Piersi

Etap I - badanie mammograficzne

Etap II - badanie USG piersi, biopsje, konsultacje specjalistów.

w SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21 Starogard Gdański

( badanie przysługuje co 2 lata )

II. Pacjentki w wieku 25-59 lat (roczniki od 1957 do 1991)

do wzięcia udziału w programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Pacjentki mogą skorzystać z badania cytologicznego
w Poradni dla Kobiet Starogard Gd. Os. 60-Lecia ONP 14, tel. 58 /562 55 98
oraz w Skórczu ul. Główna 28 tel. 58 /582 4299

( badanie przysługuje co 3 lata )

III. Pacjentów z roczników 1961, 1966, 1971, 1976, 1981

do wzięcia udziału w programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Pacjenci mogą skorzystać z badania poziomu cholesterolu, TG, cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie krwi, określić BMI oraz skonsultować wyniki badań z lekarzem

( 1 badanie na 5 lat!- tylko dla pacjentów SPZOZ PL )

 
IV. Pacjentów w wieku 18-65 lat do wzięcia udziału w programie Profilaktyki Chorób Odtytoniowych
 
1. porada antynikotynowa dla osób w wieku od 18 do 65 lat
2. porada antynikotynowa oraz badanie spirometryczne płuc
dla osób pomiędzy 40 a 65 r. ż
 
w Poradni Chorób Płuc Starogard Gd. Al. Wojska Polskiego 27 A tel. 58 562 81 01
w SPZOZ Przychodnia Lekarska Starogard Gd. ul. Hallera 21 tel. 58 775 40 40
( badanie przysługuje co 3 lata )
 

PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ DO LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU LUB DO PIELĘGNIARKI W REJESTRACJI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA LEKARSKA

ul. HALLERA 21 STAROGARD GDAŃSKI

tel. 58/7754040, 58/7754495

ZAPRASZA

Na dodatkowe bezpłatne badania bez skierowania!

w ramach umowy z NFZ 2016 r.

                    I. Panie w wieku50-69 latdo wzięcia  

      udziału w programie PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Etap podstawowy: badanie mammograficzne.
Etap pogłębiony: badanie USG piersi, biopsje,
konsultacje lekarzy specjalistów.
SPZOZ Przychodnia Lekarska Starogard Gd ul. Hallera 21, ( bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata ) tel.58/7754040

II. Panie w wieku 25-59 lat do wzięcia udziału w programie PROFILAKTYKI RAKA

SZYJKI MACICY

Pacjentki mogą skorzystaćz badań cytologicznych co 3 lata

w Poradni dla Kobiet Starogard Gd. Os. 60- Lecia ONP 14

tel. 58/5625598, 58/5628182

oraz w Poradni dla Kobiet Skórcz ul. Główna 28

tel. 58/5824299, 58/5824300

Pierwsza dawka szczepionki przeciw HPV 2016

1 dawka hpv

 

 

 

W dniu 09.11.2016 w Staogardzie Gdańskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu "Szczepienia HPV"

Szczepienia przeciw pneumokokom w Gminie Smętowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska

ul. Hallera 21 Starogard Gdański jako realizator „Gminnego Programu Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Pneumokokom”, prowadzi szczepienia dzieci z

rocznika 2013 zamieszkujące Gminę Smętowo Graniczne.

Szczepienia profilaktyczne finansowane są z budżetu Gminy Smętowo Graniczne

Miejscem wykonania szczepień jest SPZOZ Przychodnia Lekarska filia w Smętowie Granicznym przy ulicy Kociewskiej nr 5.

Akcja szczepień, poprzedzona pisemnym zaproszeniem, trwa od września i będzie prowadzona do końca listopada tego roku. Rodzice zgłaszają się na szczepienie z

aktualnym zaświadczeniem od swojego lekarza o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki. Po zakwalifikowaniu dziecka przez lekarza do szczepienia i po podaniu

szczepionki, rodzice otrzymają pisemne potwierdzenie wykonania szczepienia.

Załączamy list Pani Anity Galant Wójt Gminy Smętowo Graniczne skierowany do rodziców dzieci z rocznika 2013.

LIST Pani Anity Galant Wójt Gminy Smętowo Graniczne

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Konkurs powiatowy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych pt.„Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka

ludzkiego” w ramach „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017”

Realizator programu w 2016 roku – SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21

Starogard Gd.

Finansowany ze środków budżetowych Gminy Smętowo Graniczne

- Szczepienia przeznaczone są dla dzieci z rocznika 2013

- zamieszkałych na terenie Gminy Smętowo Graniczne

- posiadających aktualne zaświadczenie od lekarza podstawowej

opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki

przeciwko pneumokokom

- rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z Programem

Wszelkich informacji dotyczących zasad przystąpienia do Programu udziela placówka szczepiąca:

SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Kociewska 5

83-230 Smętowo Graniczne tel. 58 58 222 43

oraz

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym

tel. 58 56 19 033.

Szczegóły dostępne są również na stronie internetowej bip.smetowograniczne.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Konkurs powiatowy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych pt.
Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego” w ramach„Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017”

Realizator programu w 2015 roku - SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21 Starogard Gd.

3 listopada 2015 roku odbyła się ocena prac zgłoszonych do konkursu. Łącznie
w terminie do dnia 30 października 2015 roku wpłynęło 28 prac z 12 szkół z terenu powiatu starogardzkiego, w tym: 16 prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych, 7 prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół gimnazjalnych oraz
5 prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja oceniająca prace w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pani Ewa Sala, przedstawiciel Urzędu Miasta Starogard Gdański Pani Patrycja Dziewiątkowska-Dudek oraz Kierownik SPZOZ PL Pani Maria Orlikowska-Płaczek, dokonała oceny prac, wyłoniła prace o najwyższej liczbie punktów i przyznała regulaminowe nagrody. Uczniowie przygotowali swoje prace przy wsparciu edukatorów szkolnych w/w programu profilaktycznego, przekazujących młodzieży wiedzę na temat zapobiegania zakażeniom HPV.

Ogłoszenie wyników konkursu

Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego” w ramach „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017” Realizator programu w 2014 r. - SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21 Starogard Gdański.

28 października 2014 roku odbyła się ocena prac zgłoszonych do konkursu. Łącznie w terminie do dnia 24 października 2014 roku wpłynęło 60 prac z 27 szkół z terenu powiatu starogardzkiego, w tym: 30 prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych, 21 prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół gimnazjalnych oraz 9 prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja oceniająca prace, w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pani Ewa Sala, przedstawiciel Urzędu Miasta Pani Patrycja Dziewiątkowska-Dudek oraz Kierownik SPZOZ PL Pani Maria Orlikowska-Płaczek, dokonała oceny prac, wyłoniła prace o najwyższej liczbie punktów i przyznała regulaminowe nagrody.

Uczniowie przygotowali swoje prace przy wsparciu edukatorów szkolnych w/w programu profilaktycznego, przekazujących młodzieży wiedzę na temat zapobiegania zakażeniom HPV.

Podsumowanie "Światowego Dnia Spirometrii"

Badania spirometryczne płuc w ramach kampanii Healthy Lungs for Life odbywały się w Poradni Chorób Płuc w Starogardzie Gdańskim Al. Wojska Polskiego 27 a

w dniach 12 i 19 września 2014 roku .

W akcji badań uczestniczyło 39 pacjentów, którzy po wypełnieniu ankiety mieli wykonaną spirometrię płuc oraz otrzymali wskazówki odnośnie dalszego postępowania.

Zapraszamy na dodatkowe badania za rok.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska

ul. Hallera 21 Starogard Gd.

tel. 58 775 40 40, 58 775 44 95

 

Z A P R A S Z A

na badania profilaktyczne

bezpłatnie, bez skierowania! (umowa z NFZ 2018 r.)

Dbamy o Twoje Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim powstał w 1998 roku na bazie Przychodni Rejonowej, istniejącej od roku 1972. 

logoprzez3

 

 

Świadczymy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń:

- podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w tym medycyna szkolna

- domowej opieki paliatywno – hospicyjnej oraz domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

           

                        

Czytaj więcej...

 

Kontakt

map83-200 Starogard gdański, ul. Hallera 21

map58 775-40-40