58 775-40-40 lub 58 775-44-95

Promocja Zdrowia (29)

Szczepionki p. HPV dostępne na rynku polskim


Informacje ze strony portalu Szczepienia.info powstałego z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii, posiadający akredytację WHO oraz patronat Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego
http://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jakie-szczepionki-przeciw-hpv-sa-dostepne-na-rynku/


Na rynku dostępne są 3 rodzaje szczepionek przeciw HPV: 2-walentne, 4- walentne oraz 9-walentne. Wszystkie są preparatami oczyszczonych, wirusopodobnych cząstek różnych typów wirusa HPV.


Szczepionka 2- walentna (nazwa handlowa Cervarix) jest skierowana przeciw typom HPV-16 i HPV-18. Szczepionka jest przeznaczona do profilaktyki zmian przednowotworowych narządów płciowych i odbytu (szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu) oraz raka szyjki macicy i raka odbytu związanych przyczynowo z określonymi onkogennymi typami HPV. Jako adiuwant zastosowano AS04. Szczepionka jest zarejestrowana do stosowania dla osób w wieku powyżej 9 lat.


Szczepionka 4- walentna (nazwa handlowa Gardasil*) jest skierowana przeciw typom HPV-16, HPV-18, HPV-6 i HPV-11. Szczepionka jest podawana w celu zapobiegania wystąpieniu zmian przednowotworowych narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy) i odbytnicy, raka szyjki macicy, raka odbytnicy oraz brodawek narządów płciowych, tzw. kłykcin kończystych związanych przyczynowo z określonymi typami HPV. Jako adiuwant zastosowano sole glinu. Szczepionka jest zarejestrowana do stosowania dla osób powyżej 9 lat.
Szczepionka 9-walentna (nazwa handlowa Gardasil 9) jest skierowana przeciw typom HPV-6, HPV-11, HPV-16, HPV-18, HPV-31, HPV-33, HPV-45, HPV-52, HPV-58. Szczepionka jest podawana jako ochrona przed zmianami przednowotworowymi i rakiem szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu oraz brodawkami narządów płciowych kończystych związanych przyczynowo z określonymi typami HPV. Jako adiuwant zastosowano sole glinu. Szczepionka jest zarejestrowana do stosowania dla osób powyżej 9 lat.


*- dostępna w Polsce 4-walentna szczepionka przeciw HPV od września 2018 r. zmieniła swoją nazwę handlową z Silgard na Gardasil. Szczepionka 4-walentna o nazwie Silgard będzie dostępna w hurtowniach i aptekach do wyczerpania zapasów. Gardasil pozostanie jedyną dostępną szczepionką 4-walentną w Europie. Zmiana jest związana z ujednoliceniem nazwy szczepionki w całej Europie. Gardasil jest nazwą używaną w większości krajów i jest dokładnie tą samą szczepionką co Silgard. Zmiana nazwy została zaakceptowana na poziomie instytucji regulatorowej tj. Europejskiej Agencji Leków oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Cervarix to nazwa 2-walentnej szczepionki przeciw HPV.
Silgard i Gardasil to dwie nazwy tej samej, 4-walentnej szczepionki przeciw HPV.
Gardasil 9 to nazwa 9-walentnej szczepionki przeciw HPV.

 

 

Gminny Program Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Pneumokokom”

Finansowany ze środków budżetowych Gminy Smętowo Graniczne

- Szczepienia przeznaczone są dla dzieci z rocznika 2015

- zamieszkałych na terenie Gminy Smętowo Graniczne

- posiadających aktualne zaświadczenie od lekarza podstawowej

opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki

przeciwko pneumokokom

- rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z Programem

Wszelkich informacji dotyczących zasad przystąpienia do Programu udziela placówka szczepiąca w 2018 roku:

SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Kociewska 5

83-230 Smętowo Graniczne tel. 58 58 222 43

oraz

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym

tel. 58 56 19 033.

Szczegóły dostępne są również na stronie internetowej bip.smetowograniczne.pl

W dniu 20 listopada 2018 roku W Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie dla szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych pt. „Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”
Konkurs ten jest częścią „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018- 2022, realizowanego przez SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21 w Starogardzie Gdańskim.

Celem konkursu dla uczniów było zwiększenie i utrwalenie zdobytej wiedzy w zakresie ryzykownych zachowań i chorób przenoszonych drogą płciową, szczególnie zakażeń wirusem HPV.
Uczniowie poprzez udział w konkursie wskazują jak ważna jest profilaktyka chorób nowotworowych, przedstawiają działania zapobiegające zakażeniom wirusem HPV, pokazują jak uniknąć ryzykownych zachowań mogących spowodować zarażenie się wirusem.

W uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów uczestniczyli: zwycięzcy konkursu wraz z opiekunami, Starosta Starogardzki Kazimierz Chyła, Wicestarosta Patryk Gabriel, Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Zdrowia i Polityki Społecznej Dorota Gałecka, Przedstawicielka Urzędu Miasta Starogard Gdański Patrycja Dziewiątkowska-Dudek,
w z. Kierownik SPZOZ Przychodnia Lekarska Katarzyna Pomierska, Koordynator programu z SPZOZ Przychodnia Lekarska Weronika Chlistowska.

Wszystkie prace plastyczne uczniów zostaną przedstawione na wystawie w głównym holu naszej przychodni na ul. Hallera 21 oraz w Poradni dla Dzieci os. 60-Lecia ONP nr 14.
Prace plastyczne i prezentacje multimedialne uczniów zostaną włączone w cykl dalszej edukacji dla szkół z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy.

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://spzoz-przychodnia.pl/promocja#sigFreeIddf8c1ff63d

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Powiatowy konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych pt.„Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka

ludzkiego” w ramach „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022

Realizator programu w 2018 roku – SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21

Starogard Gd.

9 listopada 2018 roku odbyła się ocena prac zgłoszonych do konkursu. Łącznie

w terminie do dnia 29 października 2018 roku wpłynęło 40 prac z 15 szkół z terenu powiatu starogardzkiego w tym: 17 prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych, 8 prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas gimnazjalnych oraz 14 prezentacji multimedialnych i 2 filmy przygotowanych przez uczniów szkół średnich.

Komisja oceniająca prace w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pan Rafał Słowikowski, przedstawicielka Urzędu Miasta Starogard Gdański Pani Patrycja Dziewiątkowska-Dudek oraz przedstawicielki Realizatora Pani Katarzyna Pomierska i Weronika Chlistowska, dokonała oceny prac, wyłoniła prace o najwyższej liczbie punktów i przyznała regulaminowe nagrody. Uczniowie przygotowali swoje prace przy wsparciu edukatorów szkolnych w/w programu profilaktycznego, przekazujących młodzieży wiedzę na temat zapobiegania zakażeniom HPV.

Laureatami konkursu prac plastycznych szkół podstawowych zostali:

I miejsce – Julia Wartalska z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 Starogard Gdański

opiekun- Pani Ewa Ropel

II miejsce –Julia Wojtal z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Starogard Gdański

opiekun – Pani Sławomira Marut

III miejsce –Maja Grzebińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jabłowie

opiekun – Pani Ewa Tomaszewska

Laureatami konkursu prac plastycznych klas gimnazjalnych zostali:

I miejsce – Emilia Brożek z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3

opiekun – Pani Sławomira Marut

II miejsce –Ewelina Stanek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie

opiekun – Pani Małgorzata Zięba

III miejsce – Olimpia Buca z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie

opiekun – Pani Małgorzata Zięba

Laureatami konkursu prezentacji multimedialnych i filmu szkół średnich zostali:

I miejsce- Maria Juszczyk, Julia Jażdżewska, Amelia Poszylk, Oliwia Chłusewicz

II LO w Starogardzie Gdańskim

opiekun- Pani Lucyna Kalicińska

II miejsce- Julia Stopa, Kinga Pellowska,Michalina Imgront, Kornelia Klin, Aleksandra

Różańska, Wiktoria Ossowska, Wiktoria Grabowska, Julia Walaszyk

z II LO w Starogardzie Gdańskim

opiekun- Pani Lucyna Kalicińska

III miejsce- Karolina Moller z Technikum Nr 1 w Starogardzie Gdańskim

opiekun- Pani Iwona Grudzińska

Nagrodami w konkursie są bony podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów Empik.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 20 listopada 2018 r. godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Wszystkim uczestnikom i laureatom składamy gratulacje i wyrazy uznania za udział w konkursie.

W Z. Kierownika SPZOZ Przychodnia Lekarska

w Starogardzie Gdańskim

mgr Katarzyna Pomierska

Specjalista ds. zamówień publicznych i sprzedaży usług

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Powiatowy konkurs dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych

i szkół średnich pt.„Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka

ludzkiego” w ramach „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017”

Realizator programu w 2017 roku – SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21

Starogard Gd.

IMG 1053

30 października 2017 roku odbyła się ocena prac zgłoszonych do konkursu. Łącznie

w terminie do dnia 24 października 2017 roku wpłynęły 44 prace z 14 szkół z terenu powiatu starogardzkiego, w tym: 16 prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych, 14 prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas gimnazjalnych oraz 12 prezentacji multimedialnych i 2 filmy przygotowane przez uczniów szkół średnich.

Komisja oceniająca prace w składzie: przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pani Ewa Sala, przedstawiciel Urzędu Miasta Starogard Gdański Pani Patrycja Dziewiątkowska-Dudek oraz przedstawiciel Realizatora Pani Maria Orlikowska-Płaczek, dokonała oceny prac oraz wyłoniła prace o najwyższej liczbie punktów i przyznała regulaminowe nagrody. Uczniowie przygotowali swoje prace przy wsparciu edukatorów szkolnych w/w programu profilaktycznego, przekazujących młodzieży wiedzę na temat zapobiegania zakażeniom HPV.

Laureatami konkursu prac plastycznych szkół podstawowych zostali:

I miejsce - Nikola Kozłowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobowie

opiekun- Pani Lucyna Mazur

II miejsce – Wiktoria Dembicka z Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

opiekun – Pani Beata Lewandowska

III miejsce – Marika Kolasińska z Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

opiekun – Pani Beata Lewandowska

Laureatami konkursu prac plastycznych klas gimnazjalnych zostali:

I miejsce – Anna Ziegert z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie

opiekun – Pani Małgorzata Ziemba

II miejsce – Dominika Flaga z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Starogardzie Gdańskim

opiekun – Pani Sławomira Marut

III miejsce – Urszula Pilarska z Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

opiekun – Pani Beata Lewandowska

Laureatami konkursu prezentacji multimedialnych i filmu szkół średnich zostali:

I miejsce- Aleksandra Gorczyca i Marcelina Hejła z I LO w Starogardzie Gdańskim

opiekun- Pani Izabela Dmuchowska

II miejsce- Natalia Bukowska i Agata Błoch z I LO w Starogardzie Gdańskim

opiekun- Pani Izabela Dmuchowska

III miejsce- Aleksandra Wiczanowska z I LO w Starogardzie Gdańskim

opiekun- Pani Izabela Dmuchowska

Nagrodami w konkursie są bony podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów Empik.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Wszystkim uczestnikom i laureatom składamy gratulacje i wyrazy

uznania za udział w konkursie.

Kierownik SPZOZ Przychodnia Lekarska

83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 21

Maria Orlikowska -Płaczek

 

 

 


szepniea smetowo2017

Gminny Program Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Pneumokokom”

Finansowany ze środków budżetowych Gminy Smętowo Graniczne

- Szczepienia przeznaczone są dla dzieci z rocznika 2014

- zamieszkałych na terenie Gminy Smętowo Graniczne

- posiadających aktualne zaświadczenie od lekarza podstawowej

opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki

przeciwko pneumokokom

- rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z Programem

 

 

Wszelkich informacji dotyczących zasad przystąpienia do Programu udziela placówka szczepiąca w 2017 roku:

SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Kociewska 5

83-230 Smętowo Graniczne tel. 58 58 222 43

oraz

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym

tel. 58 56 19 033.

Szczegóły dostępne są również na stronie internetowej bip.smetowograniczne.pl

Szczepienia przeciw pneumokokom w Gminie Smętowo

w 2017 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska

ul. Hallera 21 Starogard Gdański jako realizator „Gminnego Programu Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Pneumokokom”, prowadzi szczepienia dzieci z

rocznika 2014zamieszkujące Gminę Smętowo Graniczne.

Szczepienia profilaktyczne finansowane są z budżetu Gminy Smętowo Graniczne

Miejscem wykonania szczepień jest SPZOZ Przychodnia Lekarska filia w Smętowie Granicznym przy ulicy Kociewskiej nr 5.

Akcja szczepień, poprzedzona pisemnym zaproszeniem, trwa od pażdziernika i będzie prowadzona do końca listopada tego roku. Rodzice zgłaszają się na szczepienie z aktualnym zaświadczeniem od swojego lekarza o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki. Po zakwalifikowaniu dziecka przez lekarza do szczepienia i po podaniu szczepionki, rodzice otrzymają pisemne potwierdzenie wykonania szczepienia.

Załączamy list Pani Anity Galant Wójt Gminy Smętowo Graniczne skierowany do rodziców dzieci z rocznika 2014.

załącznik : List Wójt Gminy Smętowo Graniczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21 Starogard Gdański jako Realizator "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2012- 2017" w 2017 roku informuje, że istnieje możliwość zaszczepienia się przeciw wirusowi HPV szczepionką Silgard osób nie objętych programem w cenie promocyjnej 165 zł.

W kwocie tej jest zawarta cena za jedną dawkę szczepionki, zakwalifikowanie do szczepienia przez lekarza oraz podanie szczepionki.

Szczepienia odpłatne wykonujemy w SPZOZ PL w Poradni dla Dzieci na Os. 60- Lecia ONP 14, w Poradni Dla Dzieci w Smętowie Granicznym przy ul. Kociewskiej 5 oraz w Poradni dla Dzieci w Skórczu przy ul. Głównej 28.

wiek w momencie podanie pierwszej dawki

Dawkowanie

Cena brutto (w zł) za zaszczepienie

1 osoby

w Programie 2 dawki

dla zainteresowanych w cenie promocyjnej

9- 13 lat włącznie

Silgard może zostać podany zgodnie z 2 dawkowym schematem

(0.5 ml w 0, 6 miesiącu)

Jeżeli druga dawka jest podana wcześniej niż po 6 miesiącach od podania pierwszej dawki, należy zawsze podać trzecią dawkę.

Silgard może być podany również w schemacie 3 dawkowym

(0,5 ml w 0, 2, 6 miesiącu)

bezpłatnie w programie

330 zł/ 2 dawki

495 zł/ 3 dawki

Osoby w wieku 14 lat i starsze

Silgard należy podać zgodnie z

3 dawkowym schematem

(0,5 ml w 0, 2, 6 miesiącu)

Opracowano na podstawie (ChPL)

-

495 zł/ 3 dawki

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA

ul. Hallera 21 Starogard Gdański tel. 58/7754040, 58/7754495

Z A P R A S Z A

na badania profilaktyczne

bezpłatnie, bez skierowania! (umowa z NFZ 2016 r.)

I. Pacjentki w wieku 50-69 lat (roczniki od 1947 do 1966)

do wzięcia udziału w programie Profilaktyki Raka Piersi

Etap I - badanie mammograficzne

Etap II - badanie USG piersi, biopsje, konsultacje specjalistów.

w SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21 Starogard Gdański

( badanie przysługuje co 2 lata )

II. Pacjentki w wieku 25-59 lat (roczniki od 1957 do 1991)

do wzięcia udziału w programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Pacjentki mogą skorzystać z badania cytologicznego
w Poradni dla Kobiet Starogard Gd. Os. 60-Lecia ONP 14, tel. 58 /562 55 98
oraz w Skórczu ul. Główna 28 tel. 58 /582 4299

( badanie przysługuje co 3 lata )

III. Pacjentów z roczników 1961, 1966, 1971, 1976, 1981

do wzięcia udziału w programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Pacjenci mogą skorzystać z badania poziomu cholesterolu, TG, cukru we krwi, zmierzyć ciśnienie krwi, określić BMI oraz skonsultować wyniki badań z lekarzem

( 1 badanie na 5 lat!- tylko dla pacjentów SPZOZ PL )

 
IV. Pacjentów w wieku 18-65 lat do wzięcia udziału w programie Profilaktyki Chorób Odtytoniowych
 
1. porada antynikotynowa dla osób w wieku od 18 do 65 lat
2. porada antynikotynowa oraz badanie spirometryczne płuc
dla osób pomiędzy 40 a 65 r. ż
 
w Poradni Chorób Płuc Starogard Gd. Al. Wojska Polskiego 27 A tel. 58 562 81 01
w SPZOZ Przychodnia Lekarska Starogard Gd. ul. Hallera 21 tel. 58 775 40 40
( badanie przysługuje co 3 lata )
 

PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ DO LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU LUB DO PIELĘGNIARKI W REJESTRACJI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA LEKARSKA

ul. HALLERA 21 STAROGARD GDAŃSKI

tel. 58/7754040, 58/7754495

ZAPRASZA

Na dodatkowe bezpłatne badania bez skierowania!

w ramach umowy z NFZ 2016 r.

                    I. Panie w wieku50-69 latdo wzięcia  

      udziału w programie PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Etap podstawowy: badanie mammograficzne.
Etap pogłębiony: badanie USG piersi, biopsje,
konsultacje lekarzy specjalistów.
SPZOZ Przychodnia Lekarska Starogard Gd ul. Hallera 21, ( bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata ) tel.58/7754040

II. Panie w wieku 25-59 lat do wzięcia udziału w programie PROFILAKTYKI RAKA

SZYJKI MACICY

Pacjentki mogą skorzystaćz badań cytologicznych co 3 lata

w Poradni dla Kobiet Starogard Gd. Os. 60- Lecia ONP 14

tel. 58/5625598, 58/5628182

oraz w Poradni dla Kobiet Skórcz ul. Główna 28

tel. 58/5824299, 58/5824300

Pierwsza dawka szczepionki przeciw HPV 2016

1 dawka hpv

 

 

 

W dniu 09.11.2016 w Staogardzie Gdańskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu "Szczepienia HPV"

Szczepienia przeciw pneumokokom w Gminie Smętowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska

ul. Hallera 21 Starogard Gdański jako realizator „Gminnego Programu Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Pneumokokom”, prowadzi szczepienia dzieci z

rocznika 2013 zamieszkujące Gminę Smętowo Graniczne.

Szczepienia profilaktyczne finansowane są z budżetu Gminy Smętowo Graniczne

Miejscem wykonania szczepień jest SPZOZ Przychodnia Lekarska filia w Smętowie Granicznym przy ulicy Kociewskiej nr 5.

Akcja szczepień, poprzedzona pisemnym zaproszeniem, trwa od września i będzie prowadzona do końca listopada tego roku. Rodzice zgłaszają się na szczepienie z

aktualnym zaświadczeniem od swojego lekarza o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki. Po zakwalifikowaniu dziecka przez lekarza do szczepienia i po podaniu

szczepionki, rodzice otrzymają pisemne potwierdzenie wykonania szczepienia.

Załączamy list Pani Anity Galant Wójt Gminy Smętowo Graniczne skierowany do rodziców dzieci z rocznika 2013.

LIST Pani Anity Galant Wójt Gminy Smętowo Graniczne

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Konkurs powiatowy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych pt.„Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka

ludzkiego” w ramach „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2012-2017”

Realizator programu w 2016 roku – SPZOZ Przychodnia Lekarska ul. Hallera 21

Starogard Gd.

Strona 1 z 2

Dbamy o Twoje Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim powstał w 1998 roku na bazie Przychodni Rejonowej, istniejącej od roku 1972. 

logoprzez3

 

 

Świadczymy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń:

- podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w tym medycyna szkolna

- domowej opieki paliatywno – hospicyjnej oraz domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

           

                        

Czytaj więcej...

 

Kontakt

map83-200 Starogard gdański, ul. Hallera 21

map58 775-40-40