58 775-40-40 lub 58 775-44-95
Mar 9

Domowa Opieka Hospicyjna

Domowa opieka hospicyjna
Celem hospicyjnej opieki domowej jest umożliwienie każdemu pacjentowi najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby nowotworowej poprzez:
    * leczenie objawowe,
    * zwalczanie bólu,
    * pielęgnację,
    * towarzyszenie choremu i jego rodzinie w trudnej drodze cierpienia, jaką wspólnie przechodzą.
Opieka Hospicjum jest bezpłatna


O objęcie chorego domową opieką hospicyjną chory może zwrócić się sam albo za pośrednictwem:
    * rodziny,
    * lekarza prowadzącego,
    * szpitala w którym przebywa.
Od pacjentów ubezpieczonych w NFZ wymagane jest skierowanie do Hospicjum.
Co to jest stan terminalny?
Jest to ostatni okres życia chorego (łac. terminus - granica, kres), w którym badania diagnostyczne i leczenie przyczynowe często tracą na znaczeniu,z wyjątkiem sytuacji, w których nagłe pogorszenie stanu chorego może być wywołane przyczyną, której skorygowanie przyniesie istotne korzyści kliniczne.
Jaki jest cel opieki paliatywnej?
    * zwalczanie wszechogarniającego bólu,
    * leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych,
    * pielęgnacja,
    * łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych,
    * pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
    * wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia,
    * edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników.

Dbamy o Twoje Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim powstał w 1998 roku na bazie Przychodni Rejonowej, istniejącej od roku 1972. 

logoprzez3

 

 

Świadczymy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń:

- podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w tym medycyna szkolna

- domowej opieki paliatywno – hospicyjnej oraz domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

           

                        

Czytaj więcej...

 

Kontakt

map83-200 Starogard gdański, ul. Hallera 21

map58 775-40-40